Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015

Ο τάφος με το "ψευτικό" σκελετό του κενταύρου του Βόλου!


30/09/2015
Το γύρο του κόσμου κάνει ο σκελετός κενταύρου που εκτίθεται σε ειδική προθήκη στο Πανεπιστήμιο του Τενεσί των ΗΠΑ, προκαλώντας ποικίλες συζητήσεις και αντιδράσεις, οι οποίες εκτείνονται από το θαυμασμό έως και την αμφισβήτηση.
Το συγκεκριμένο έκθεμα, το οποίο δίνει άλλη διάσταση στο μύθο των κενταύρων, βασίζεται, σύμφωνα με τους δημιουργούς του, στα ευρήματα των ανασκαφών που πραγματοποιήθηκαν το 1980 σε απόσταση οκτώ χιλιομέτρων βορειοανατολικά του Βόλου.
Πρόκειται ουσιαστικά για ένα επιστημονικό πείραμα που υλοποιήθηκε με τη συνδρομή της τέχνης για εκπαιδευτικούς σκοπούς, με απώτερο στόχο «να οξύνει το νου και την ερευνητική σκέψη των φοιτητών» όπως επεσήμαναν χαρακτηριστικά οι δύο καθηγητές που το δημιούργησαν.
Ο κένταυρος, που ανήκει στη σφαίρα της μυθολογίας σύμφωνα με την αρχαιολογική άποψη, ήταν ένας συνδυασμός ανθρώπου και αλόγου, που έχει συνδεθεί κατά κύριο λόγο με την περιοχή του Πηλίου, το οποίο φέρει, άλλωστε την ονομασία «βουνό των κενταύρων».
Παρά το γεγονός ότι είναι αποκύημα της μυθολογίας και των τοπικών θρύλων, εντούτοις, το σκελετικό κατάλοιπο του «Κενταύρου του Βόλου», όπως έχει χαρακτηριστεί, προκάλεσε πολλά ερωτηματικά στον ευρύτερο επιστημονικό κόσμο, σε διεθνές επίπεδο. Ο σκελετός του κενταύρου, αποτέλεσε, σημειωτέον, μόνιμο έκθεμα στη βιβλιοθήκη Τζον Χότζες στο Πανεπιστήμιο του Τενεσί – Νόξβιλ, έως το 1994.
Τα συγκεκριμένο έκθεμα είναι τμήμα της ενότητας «Οι ανασκαφές Κενταύρων στο Βόλο», η οποία παρουσιάζει τα οστά ενός κενταύρου και περιγράφει αναλυτικά τις λεπτομέρειες μιας αρχαιολογικής ανασκαφής, η οποία έφερε στο φως πολύ σημαντικά ευρήματα.
Ο τάφος του κενταύρου που εκτίθεται στην Αμερική, είναι κατασκευασμένος από μάρμαρο και ξύλο και φέρει την επιγραφή «μια από τις τρεις ταφές Κενταύρων που ανακαλύφθηκαν το 1980 από την Αρχαιολογική Ομάδα της περιοχής Αργος Ορεστικό, οχτώ χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Βόλου, στην Ελλάδα». Υπάρχει επίσης μια φωτογραφία ενός γλυπτού από τον Παρθενώνα και η απεικόνιση της ανατομίας ενός ενήλικου κενταύρου.

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

Αμφορείς, επιτραπέζια παιχνίδια και ένα θρόνο αποκάλυψε νέα ανασκαφή στο Ναυάγιο των Αντικυθήρων

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015
YPPO


Η φετινή περίοδος έρευνας του Ναυαγίου των Αντικυθήρων από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων με την υποστήριξη του Αμερικάνικου Ωκεανογραφικού Ινστιτούτου Woods Hole ξεκίνησε στις 26 Αυγούστου και ολοκληρώθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου, δίνοντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα να γίνει ανασκαφή στο συγκεκριμένο ναυάγιο με την φυσική παρουσία Ελλήνων και ξένων καταδυόμενων αρχαιολόγων.

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

Τα Ευαγγέλια της αρχαίας Ελλάδος/ Αντώνιου Φ. Χαλά

Ας μην ξενίση ο ανωτέρω τίτλος…
Είχε και η αρχαία Ελλάς τα «ευαγγέλιά» της…
Είτε υπό μορφήν συγγραμμάτων, είτε ως σύμβολα, ή αλληγορίας, ως ποιήματα, ή νομοθεσίας, ή βιογραφίας… Τα «ευαγγέλια» της αρχαίας Ελλάδος απέβλεπον, όπως και τα χριστιανικά κατόπιν, να βελτιώσουν τον άνθρωπον, να τον καταστήσουν ενάρετον.
Εις τα «ευαγγέλια» της αρχαίας Ελλάδος αποκαλύπτεται ολόκληρος η εξέλιξις του ανθρώπου. Από της στιγμής της αφυπνίσεώς του εις την επίγνωσιν της διπλής του άγνοιας(1) (της σχετικής προς την σωματικήν του, ψυχικήν, διανοητικήν και πνευματικήν μόλυνσιν, ακαθαρσίαν και νόσον) και της ενάρξεως του έργου της καθάρσεως και εξυγιάνσεως του, μέχρι της τελικής νίκης του. Της επιτεύξεως δηλαδή, της τετραπλής(2) υγείας: σωματικής, ψυχικής, διανοητικής και πνευματικής.
Την επίτευξιν, άλλωστε, της τετραπλής ταύτης υγείας είχον ως σκοπόν τα μορφωτικά μέσα των αρχαίων Ελλήνων(3). Είχον ούτοι διαγνώσει, ότι μόνον με αυτήν πραγματοποιείται η υπόσχεσις της Θεάς Παιδείας(4).
«Λήσει δε σε ούτε παλαιόν ουδέν, ούτε νυν γενέσθαι δέον, αλλά και τα μέλλοντα προόψει μετ’ εμού και όλως άπαντα, οπόσα εστί, τα τε θεία τ’ ανθρώπινα ουκ εις μακράν σε διδάξομαι».
[Της προσοχής σου δ’ ουδέν των παρελθόντων θα διαφεύγη., ούτε οφείλον να γίνη νυν. Αλλά και τα μέλλοντα θα προβλέπης εγκολπούμενος εμέ (= την παιδείαν) και, εν μια φράσει, δεν θα παρέλθη πολύς χρόνος προτού σε διδάξω την συνολικότητα της Γνώσεως, και την ανθρωπίνην και την θείαν].
Ευαγγέλια λοιπόν, διότι επεδίωκον κατά ταύτα, συμφώνως προς την χριστιανικήν τεχνολογίαν, την πλήρη επιστροφήν του ανθρώπου εις την «αγκάλην του Πατρός»…
Και έχει να μας προτάξη η αρχαία Ελλάς «Ευαγγέλια» εξ εκάστου είδους των μορφωτικών της μέσων. Ούτω εξ όσων μας διεσώθησαν από την τρικυμίαν και τα ναυάγια του πανδαμάτορος χρόνου, σπουδαιότατα, με λακωνικήν ενταύθα διαγραφήν των γενικών γραμμών, είναι:
Α’. Εκ των συμβόλων και αλληγοριών
α’) Οι δώδεκα άθλοι του Ηρακλέους. Κάθε σύμβολο, κάθε αλληγορία, επιδέχεται διαφόρους εξηγήσεις(5). Μία τούτων εν προκειμένω είναι, ότι ο Ηρακλής και οι άθλοι του συμβολίζουν τον Ήλιον και τα 12 ζώδια. Συμβολίζει ακόμη ο Ηρακλής τον αιώνιον άνθρωπον, τον μαχόμενον κατά της πολυειδούς κακίας και εξερχόμενον εν τέλει νικητήν και μετατρεπομενον, μετά την επίτευξιν της νίκης, της απολύτου κυριαρχίας και κατανικήσεως όλων των πειρασμών, εις επίγειον θεόν εις άνθρωπον δηλ. φθάσαντα εις την τετραπλήν υγείαν(6).
β’) Το σύμπλεγμα Απόλλων-Πυθώ. Περί τούτου ομιλούν οι ομηρικοί ύμνοι και κυρίως ο ύμνος προς Δήλιον Απόλλωνα και ο ύμνος προς Πύθιον Απόλλωνα.
 
 

Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2015

Aνακάλυψη αιγυπτιακού χειρογράφου 4.000 ετών

19/09/2015

Με θεϊκά όντα και ξόρκια, βρισκόταν κλειδωμένο σε μια αποθήκη στο Μουσείο του Καΐρου.
 
Ένας αιγυπτιολόγος ξαναβρήκε το αρχαιότερο γνωστό αιγυπτιακό χειρόγραφο από δέρμα, το οποίο χρονολογείται πριν από 4.000 χρόνια, ανάμεσα στα τέλη του Παλιού Βασιλείου και στις αρχές του Μέσου Βασιλείου (2.300 έως 2.000 π.Χ.). Το χειρόγραφο, το οποίο είναι περίπου 2,5 μέτρα, είχε κλειδωθεί σε αποθήκη του Αιγυπτιακού Μουσείου στο Κάιρο λίγο πριν το ξέσπασμα του Β” Παγκοσμίου Πολέμου.
 
Ο Wael Sherbiny, Αιγύπτιος με εκπαίδευση στο Βέλγιο, ανακοίνωσε την ανακάλυψη σε μια συνάντηση του Διεθνούς Συνεδρίου Αιγυπτιολόγων. Το χειρόγραφο είχε δωρίσει ένα ινστιτούτο στο Αιγυπτιακό Μουσείο, που είναι γνωστό και ως Μουσείο του Καΐρου.
 
Καλυμμένο με πολύχρωμα σχέδια και εικόνες, οι δύο πλευρές του έχουν συνολικό ύψος που ξεπερνά τα 5 μέτρα και, απεικονίζει θεϊκά όντα. Στο χειρόγραφο υπάρχουν γραμμένα ξόρκια που έχουν χρησιμοποιηθεί από ιερείς. Το πιθανότερο είναι να πρόκειται για ένα θρησκευτικό κείμενο.

Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2015

Αρχαιολογικός χώρος πλέον ο Λαιμός Βουλιαγμένης και το Μεγάλο Καβούρι


Προστατευόμενος και ο ενάλιος χώρος για τον Απόλλωνα Ζωστήρα εντός του «Αστέρα»
Αρχαιολογικός χώρος πλέον ο Λαιμός Βουλιαγμένης και το Μεγάλο Καβούρι


 
 
Οχι μόνον ο ναός του Απόλλωνα Ζωστήρα, που βρίσκεται στον «Αστέρα» της Βουλιαγμένης αλλά όλη η περιοχή του Λαιμού καθώς και το Μεγάλο Καβούρι κηρύχθηκαν αρχαιολογικός χώρος από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Μάλιστα όσον αφορά τον Απόλλωνα Ζωστήρα η προστατευόμενη έκτασή του περιλαμβάνει και τον ενάλιο χώρο, που εκτείνεται μπροστά από το μνημείο. Πράγμα πολύ σημαντικό, αφού ο «Αστέρας» βρίσκεται εδώ και λίγο καιρό σε διαδικασία εκποίησης από το ΤΑΙΠΕΔ.

Σκελετοί στη Νότιο Αφρική «ανήκουν σε άγνωστο είδος ανθρώπου»

Ο Homo naledi εμφανίστηκε κοντά στη ρίζα του γένους Homo πριν από 2,5 έως 2,8 εκατομμύρια χρόνια.
Σκελετοί στη Νότιο Αφρική «ανήκουν σε άγνωστο είδος ανθρώπου»
H αναπαράσταση του μικρόσωμου Homo naledi παρουσιάζεται στο τεύχος Οκτωβρίου του National Geographic. Credit: (Mark Thiessen / National Geographic)


Γιοχάνεσμπουργκ 
«Χρειάζομαι μικρόσωμους, αδύνατους συναδέλφους που δεν πάσχουν από κλειστοφοβία» έγραψε το 2013 στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο παλαιοανθρωπολόγος Λι Μπέργκερ. Δύο χρόνια μετά, η ομάδα του παρουσιάζει τα ευρήματα από ένα δυσπρόσιτο σπήλαιο της Νοτίου Αφρικής: απολιθωμένα οστά από 15 ανθρώπους που ανήκουν σε ένα άγνωστο ως σήμερα είδος.

Απόγονοι των Μινωιτών οι σημερινοί Κρήτες


Η γενετική φωτίζει την προέλευση του αρχαίου πληθυσμού
 
Απόγονοι των Μινωιτών οι σημερινοί Κρήτες
Απόγονοι των Μινωιτών είναι οι σημερινοί Κρήτες, όπως προκύπτει από ανάλυση DNA


Λοννδίνο 
Όταν ο Σερ Άρθουρ Έβανς ανακάλυψε στις αρχές του εικοστού αιώνα τα απομεινάρια του πολιτισμού που ο ίδιος βάφτισε «Μινωικό» έμεινε έκθαμβος. Προσπαθώντας να δώσει μια εξήγηση ως προς την προέλευση ενός τόσο προηγμένου πολιτισμού θεώρησε ότι οι Μινωίτες ήταν απόγονοι των προηγμένων Αιγυπτίων. Η ιδέα του Εβανς παραμένει ακόμη και σήμερα σε ισχύ, αν και κατά καιρούς υπήρξαν και άλλες προτάσεις.
Η τελική απάντηση σε αυτό το αρχαιολογικό ζήτημα δίνεται σήμερα όχι από την αρχαιολογική σκαπάνη, αλλά από τη γενετική. Ομάδα ερευνητών με επικεφαλής τον καθηγητή Ιατρικής και Επιστημών Γονιδιώματος του Πανεπιστημιου Washington κύριο Γεώργιο Σταματογιαννόπουλο ανέλυσε δείγματα DNA από σκελετούς που βρέθηκαν σε σπηλιά στο οροπέδιο Λασιθίου στην Κρήτη τα οποία συνέκρινε με δείγματα από άλλους 135 σύγχρονους και αρχαίους ανθρώπινους πληθυσμούς.
Όπως αναφέρουν οι ερευνητές στο άρθρο τους που δημοσιεύεται στο σημερινό τεύχος της επιθεώρησης «Nature Communications», ο Μινωικός πολιτισμός αναπτύχθηκε κατά την Εποχή του Χαλκού από αυτόχθονες κατοίκους της Κρήτης, οι οποίοι ήταν απόγονοι των πρώτων ανθρώπων που αποίκισαν το νησί, 9.000 χρόνια περίπου πριν από σήμερα.

Γράψτε, όπως έγραφαν και οι Μινωίτες!


Τη διάδοση της πρώτης γραφής της Ελληνικής γλώσσας, της Γραμμικής Β, επιχειρεί καθηγητής στο Ηράκλειο, ο οποίος έφτιαξε και σχετικό λογισμικό!
Γραμμική Β Μηνάς Τσικριτσής τουρισμός Κνωσσός

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

Αρκαδία: Ανακάλυψαν μοναδικό υπαίθριο σφαγείο ελεφάντων ηλικίας 600.000 ετών

Αρκαδία: Ανακάλυψαν μοναδικό υπαίθριο σφαγείο ελεφάντων ηλικίας 600.000 ετών
Έτριβαν τα μάτια τους οι αρχαιολόγοι με το μοναδικό εύρημα που ανακάλυψαν στην Αρκαδία. Στο χώρο του λιγνιτωρυχείου της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας εντοπίστηκε ένας
σκελετός ελέφαντα, καθώς και πλούσια ίχνη πανίδας όπως τρωκτικά, πτηνά, αμφίβια και ερπετά αλλά και χλωρίδας τεμάχια ξύλου και καρποί της Κατώτερης Παλαιολιθικής Περιόδου.